22-02-2012  Na jarenlange intensieve lobby van EVO, TLN, de afvalbranche en de organisaties voor binnenvaart, is de VIHB-regeling aangepast. De regeling was sinds 2004 van kracht en nodig toe aan herziening.

De criteria voor registratie waaraan vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars voor het vervoer van afvalstoffen moeten voldoen, zijn aanzienlijk versoepeld. Dit zorgt voor een enorme verlichting van de administratieve lasten.

De gewijzigde VIHB regeling staat sinds 20 februari 2012 gepubliceerd in de Staatscourant en is per 1 januari 2012 van kracht.

De wijzigingen

  • De vakbekwaamheidseis (vakbekwaamheidsdiploma afvalstoffen) is nu alleen nog verplicht voor handelaars en bemiddelaars bij de eerste aanvraag voor vermelding op de lijst. Het diploma is vijf jaar geldig. Vervoerders (niet zijnde inzamelaars en handelaars) hoeven niet langer aan deze verplichting te voldoen.
  • Het voldoen aan het criterium betrouwbaarheid door middel van een zogeheten verklaring omtrent gedrag is alleen nog bij de eerste aanvraag vereist. Bovendien is deze eis niet meer van toepassing op aannemers en hoveniers die uit eigen werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen tot een gewicht van maximaal 1000 kg vervoeren naar de eigen inrichting of naar een erkende inzamelaar.
  • De kredietwaardigheidseis van 18.000 euro is geheel vervallen.

Training

EVO wijst ondernemers op het belang de nieuwe wetgeving goed te kennen, want dat voorkomt problemen. Daarom komt EVO binnenkort met een training voor vervoerders en inzamelaars die een dag duurt. Deze training is eveneens geschikt voor het behalen van het herhalingsdiploma voor handelaars en bemiddelaars.