25-05-2011  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat de regie over tunnelveiligheidsbeleid zoveel mogelijk zelf in handen nemen om een effectievere besluitvorming te realiseren. Dit heeft zij tijdens het AO in de Tweede Kamer over tunnelveiligheid nogmaals gezegd.

EVO en TLN steunen de minister van harte in de door haar ingezette lijn. Met haar besluit tilt de minister de regie terecht naar landelijk niveau. Wel vinden de verladers en vervoerders het jammer dat de minister het besluit over de openstelling van tunnels nog wel aan lokale bestuurders over laat.

Deze decentrale partijen moeten niet langer de verantwoordelijkheid hebben voor het al dan niet openstellen van een tunnel. Er is een afweging te maken, maar die overstijgt het lokale belang. Een tunnel staat niet op zich maar is een onderdeel van een nationaal en internationaal netwerk.

Daar komt bij dat kennis over tunnelveiligheid zeer specifiek is en ver van de aanwezige lokale deskundigheid afstaat. Dit is makkelijker in te passen bij het departement omdat hier een betere coördinatie van kennis kan plaatsvinden.

Daarom willen EVO en TLN dat de minister ook de verantwoordelijkheid krijgt over de uiteindelijke openstelling en de bijbehorende veiligheidsafweging maakt. Het feit dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de externe veiligheid hoeft geen bezwaar te zijn.

Een concrete afspraak met hem of haar over de verwachtingen, het aangaan van een prestatieverplichting als het gaat om aanrijdtijden van bijvoorbeeld brandweer en ambulances, lost dat probleem eenvoudig op.