24-01-2014  In 2015 start een nieuwe versie van het programma ‘Beter benutten’, waarvoor het Rijk landelijk 300 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Provincies, regio’s en gemeenten leggen een zelfde bedrag in. Het programma richt zich op een tiental regio’s, waaronder de regio Groningen-Assen.

Ringweg op de schop

In de nieuwe versie van ‘Beter benutten’ krijgt ook het goederenvervoer de nodige aandacht. Zo kunnen bundeling van goederenstromen en een betere spreiding van goederenvervoer bijdragen aan het verminderen van de verkeersopstoppingen rondom de stad Groningen. Dit is noodzakelijk omdat de zuidelijke ringweg in 2015 op de schop gaat en dan minder verkeer kan verwerken. Hierover is EVO al in gesprek met de overheid. De organisatie benadrukt daarbij het belang van een goede bereikbaarheid voor het bedrijfsleven en het goederenvervoer.

Suggesties

Daarnaast draagt EVO zelf ook ideeën aan om het gewenste doel te bereiken. Bedrijven die suggesties hebben die passen in het programma ‘Beter benutten’ en dus concreet bijdragen aan vermindering van de verkeersbewegingen, worden eveneens uitgenodigd om contact op te nemen met EVO. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met Robert Schasfoort.