Regio Twente peilt wensen rond lzv

16-07-2014  De regio Twente gaat bij ondernemers peilen of zij graag willen dat het aantal wegen waarop je met een lange en zwaardere vrachtauto (lzv) mag rijden, wordt uitgebreid.

De regio Twente stelt momenteel een netwerk van wegen vast waarop langere en zwaardere vrachtauto’s (lzv’s) worden toegestaan. EVO is nauw betrokken bij de totstandkoming van dit netwerk.

Omstandigheden

In het verleden zijn er in Twente wegen afgewezen voor het berijden met lzv’s. Maar wegens nieuwe omstandigheden en regelgeving, wordt de komende periode bezien of sommige van deze wegen toch vrijgegeven kunnen worden, eventueel door middel van kleine maatregelen aan de weg.

Peilen

Als onderdeel van de nieuwe koers, gaat de regio ook bij ondernemers peilen in hoeverre zij behoefte hebben aan een uitbreiding van het lzv-netwerk in Twente.

Wensen

Verladersorganisatie EVO roept bedrijven die behoefte hebben aan uitbreiding van het aantal lzv-wegen in de regio, voor hen zelf of voor hun logistiek dienstverlener, op dit te melden. Dit kan uiterlijk tot 15 augustus. De verladersorganisatie zal deze wensen dan inbrengen bij de wegbeheerders. Ook andere vragen, wensen of opmerkingen hierover kunnen gericht worden aan Ruben Willems.

Op een kaart van de rdw is te zien welke wegen op dit moment al zijn vrijgegeven voor het berijden met lzv’s.