01-05-2013  Het EVO-regiobestuur Zeeland zet zich in om de provincie in de komende decennia nog beter bereikbaar te maken. Om de lobby te versterken, is EVO op zoek naar mensen die hieraan een bijdrage willen leveren.

Lobby

Provincie Zeeland is relatief goed bereikbaar. Toch zijn er nog wel punten van aandacht, zoals de N62 Sloe- en Tractaatweg en de A58 bij Bergen op Zoom. Het EVO-regiobestuur Zeeland zet zich in om de provincie in de komende decennia nog beter bereikbaar te maken, door lobby te voeren op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau. Daarbij gaat het niet alleen om infrastructurele projecten, maar ook andere relevante logistieke onderwerpen, zoals stedelijke distributie, duurzaamheid, kennis en arbeidsmarkt.

Inzet

De inzet werpt zijn vruchten af. Zo is voorkomen dat het Kanaal door Walcheren enkele maanden dichtging om werkzaamheden uit te voeren. Afsluiting zou een aantal bedrijven dat afhankelijk is van het vervoer door dit kanaal ernstige financiële en economische gevolgen met zich meebrengen. Eerder heeft het regiobestuur ervoor gezorgd dat de N62 Tractaatweg ongelijkvloers wordt uitgevoerd.

Op het programma

De komende maanden zet het bestuur zich in voor een aantal beveiligde parkeer- en verzorgingsplaatsen in Zeeland te realiseren en stedelijke distributie naar een hoger niveau te tillen. Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zullen veel aandacht krijgen.

Leden

In het regiobestuur hebben momenteel onder meer de volgende leden zitting: Zeelandia, Lambweston, Yara, Cargill en Outokumpu. Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar, steeds op een andere bedrijfslocatie.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Kamil Górak, kgorak@evo.nl, 079 3467 221.