Zoetermeer, 16 juni 2011

Het regionale bedrijfsleven bestaande uit VNO-NCW Midden, MKB Midden, TLN, EVO en de Kamer van Koophandel Oost-Nederland, is verheugd over de plannen ten aanzien van de A1 oost die minister Schultz van Haegen gisteren in haar Structuurvisie heeft gepresenteerd. De organisaties zijn vooral tevreden over de duidelijke keuze voor een integrale aanpak van de A1 en de koppeling van het ruimtelijk beleid aan de economische kerngebieden. Ook krijgt de regio nu meer bewegingsvrijheid en verantwoordelijkheid voor regionale ruimtelijke opgaven. Het verdienvermogen van Oost-Nederland is van groot belang voor de BV Nederland. De werkgeversorganisaties roepen de minister dan ook op nu de vervolgstap te zetten door ruim baan te maken voor een versnelde aanpak van de verbreding van de A1. Door voorfinanciering en innovatieve contractvormen kunnen de automobilist en vrachtautochauffeur mogelijk al in 2017 met 130 kilometer per uur richting Duitsland rijden.

Uit de NMCA (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) die gisteren is gepresenteerd, blijkt dat de gemiddelde reistijd op de A1 in 2020 in de spits meer dan 1,5 keer zo lang is als buiten de spits. Daarmee is de A1 één van de weinige snelwegen buiten de randstad waar filevorming zonder verdere maatregelen structureel optreedt. Al enkele jaren pleit het regionale bedrijfsleven voor de aanpak van deze snelweg. In de Economische Wegwijzer van TLN en EVO wordt deze verbinding al enige tijd aangemerkt als een belangrijke route voor het (inter)nationale goederenverkeer. Met het voorstel van de minister komt een oplossing nu daadwerkelijk in beeld.