14-10-2011 Het district Midden-Oost van Regiopolitie Groningen houdt vanaf volgende week extra controles op bestelverkeer. De controles vinden dagelijks opvallend en onopvallend plaats. De politie controleert bestuurders van bestelwagens onder meer op hun papieren, de technische staat van hun auto en de lading. Daarnaast houdt de politie extra toezicht op het rijgedrag van deze bestuurders.

Rijgedrag

Aanleiding voor de verscherpte aandacht zijn klachten die politie en wegbeheerders krijgen over gevaarlijk rijgedrag van bestuurders van bestelauto’s. Zij zijn daarnaast relatief meer dan andere bestuurders als veroorzaker bij ongevallen betrokken.In 63 procent van de ongevallen in de provincie waarbij bestelverkeer betrokken was, was de bestuurder van de bestelauto de veroorzaker. De toedracht van deze ongevallen was (op volgorde): onvoldoende afstand houden, geen voorrang verlenen en macht over het stuur verliezen.

Voorlichting

De controles gaan vergezeld van een voorlichtingscampagne. Hiervoor heeft de politie de samenwerking gezocht met de ondernemersorganisaties Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Deze organisaties adviseren de bedrijven hoe de veiligheid en verkeersveiligheid binnen het eigen bedrijf verbeterd kunnen worden. Tegelijkertijd wordt ook aan andere weggebruikers gevraagd meer rekening te houden met specifieke kenmerken van bestelverkeer.

Ongevallen

De voorlichting en de controles van gebruikers van bestelauto’s moeten bijdragen aan een lagere betrokkenheid bij ongevallen. Ongevallen leiden tot groot persoonlijk leed en kosten de maatschappij en het bedrijfsleven veel geld. Een ander doel is om het rijgedrag van bestelautochauffeurs te verbeteren. Hierover komen bij de politie regelmatig klachten binnen. In samenwerking met TLN, EVO en Kamer van Koophandel Noord-Nederland informeert de politie het bedrijfsleven in de provincie over de controles en het hoe en waarom ervan. Daarbij worden bedrijven geattendeerd op het landelijke programma ‘Koers op veilig’, een initiatief van onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, EVO, TLN en Veilig Verkeer Nederland, dat bedoeld is om de verkeersveiligheid in de transportsector te bevorderen.