Zeven lidbedrijven zien duurzaamheid als belangrijkste aanjager van samenwerking

Leestijd: 5 minuten

6-6-2021  De Regioraad Noord bestaat uit bedrijven uit verschillende branches, zoals de papier- en zuivelindustrie. In deze community sparren leden van evofenedex op regionaal niveau over kansen, innovaties en samenwerkingen. Een aantal bedrijven uit deze raad heeft het afgelopen jaar de mogelijkheden voor samenwerking onderzocht met behulp van het samenwerkingsinitiatief Compose.

Dood spoor

“Er zijn best veel initiatieven in Noord-Nederland die betrekking hebben op een bepaalde vervoersmodaliteit, maar die hebben altijd een commercieel belang”, vertelt Bert Pierik, directeur Supply Chain Management bij Avebe en nauw betrokken bij de regioraad. “Soms stelt een partij voor dat zij voor een bepaald deel van de route een trein gaat exploiteren om zo met een logistieke dienstverlener een nieuw concept in de markt te zetten. Zo’n partij zoekt dan verladers met voldoende volume om dit uiteindelijk van de grond te trekken. Dan komen ze al snel bij de deelnemers van onze regioraad uit. Aangezien dit soort initiatieven een commercieel belang hebben, is er toch de kwestie van vertrouwen die een rol speelt bij het delen van de data. Hoe open wil ik zijn naar een partij die straks een leverancier van me wordt? Ga je je volledige volume en afgesproken prijzen op tafel leggen? Daarom stranden dit soort initiatieven al snel”, aldus Pierik.

" Door samen te werken zijn deelnemers in staat hun kosten te drukken"

Maar het initiatief om als leden van de raad met elkaar samen te werken blijkt al langer in beeld, en komt in een stroomversnelling wanneer projectleider Supply Chain Management Nanne Schriek van evofenedex de mogelijkheden van Compose onder de aandacht brengt. Schriek: “Binnen Compose wordt door evofenedex in samenwerking met vier faculteiten van Tilburg University onderzoek verricht naar strategische verladerssamenwerking. Een van de doelen van Compose is om te dienen als onafhankelijk intermediair om strategische verladerssamenwerkingen tot stand te brengen. Door samen te werken zijn deelnemers in staat hun kosten te drukken, te innoveren en maken zij de nodige positieve impact op het milieu. Deze verladerssamenwerking strekt zich uit van transport en warehousing tot het uitwisselen van personeel.”

Bert_Pierik
Bert Pierik supply chain director bij Avebe en lid Regioraad Noord van evofenedex


Vertrouwen

Pierik legt de werkwijze verder uit: “Het netwerk hier in het noorden is klein, maar mensen weten elkaar snel te vinden. Het idee werd dan ook: laten we als verladers nu gaan delen wat we vervoeren en bekijken welk verbeterpotentieel er zit in de verschillende vlakken. Met behulp van Compose konden wij vertrouwelijkheidsproblemen rondom het delen van informatie neutraliseren omdat we niet met een commerciële partij werkten, en kwamen we niet in de knel met competitiewetgeving. Zo ontstond de mogelijkheid te kijken op welke manier er overlap was tussen onze transportdata. Een student vanuit Tilburg University ging vervolgens aan de slag met het inventariseren van deze data. Dit werken met een neutrale partij creëerde het benodigde onderling vertrouwen.”

Mogelijkheden aftasten

Verladerssamenwerkingen blijken niet van de ene op de andere dag tot stand te komen. Zo is er een uitgebreide analyse geweest van ladingbundeling met railtransport naar Duitsland en het gezamenlijk inkopen van een treinstel. Maar een overzichtskaart van de bestemmingen toonde al snel aan dat de afleveringslocaties te gefragmenteerd waren om dit rendabel uit te voeren. Ook is er een studie gemaakt van ladingbundeling naar de Verenigde Staten met gebruik van containers. Helaas bleken daar ook weinig voordelen te behalen.

"Samenwerken is niet alleen dat je uiteindelijk miljoenen euro’s verdient"

Het vervoer naar Rotterdam is ook belangrijk voor de meeste deelnemers van de Regioraad Noord. Op dit moment wordt door de partijen vooral gebruikgemaakt van de binnenvaart vanwege de relatief lage kosten en hoge betrouwbaarheid. Af en toe worden ook vrachtauto’s met containers ingezet, bijvoorbeeld wanneer de lading niet ingepland staat. Pierik: “Hierdoor ontstond het idee de vracht met de trein te brengen. Wat zou er gebeuren als wij hier in Drenthe gezamenlijk onze lading op tafel leggen voor transport met de trein? Ook voor dit vraagstuk werd een Compose-student ingezet om zo een beeld te krijgen van de kosten. De conclusie is dat het simpelweg te duur zou worden. Samenwerken is niet alleen dat je uiteindelijk miljoenen euro’s verdient, maar ook dat je samen kennis opbouwt over wat wel en niet kan.”

Duurzame binnenvaart

Ondanks de eerdere tegenslagen blijven de plannen voor logistieke samenwerking overeind staan. Voor alle bedrijven in de Regioraad Noord is duurzaamheid namelijk een belangrijk speerpunt, waarbij gebundeld vervoer naar Rotterdam de wens is van de betrokken partijen. “Als je duurzaam wilt ondernemen, dan moet je daar ook wat voor over hebben. We zijn geïnspireerd door de activiteiten van Heineken met haar activiteiten rondom de elektrificering van binnenvaart. Daarom overwegen we op welke manier we gebruik kunnen maken van geëlektrificeerde binnenvaart. Daar zetten we vanuit Compose weer een student voor in om een eerste inventarisatie te verrichten. Ook zijn wij nu meer bezig met de horizontale samenwerking van personen binnen het netwerk, en gaan we op zoek naar de verticale samenwerking binnen de keten. Duurzaamheid moet je immers in de gehele keten realiseren”, besluit Pierik.

Beschikbaarheid studenten

Vanaf september zijn er studenten supply chain management beschikbaar voor logistieke en samenwerkingsprojecten. Vraagstukken die zij voor leden van evofenedex kunnen uitwerken zijn:

  1. Vind een juiste samenwerkingspartner voor ons aan de hand van onze vestigingslocatie.
  2. Welk samenwerkingspotentieel is er tussen onze 2 bedrijven?
  3. Welke potentie heeft samenwerking binnen ons industriegebied?
  4. Wij leveren beiden aan dezelfde klant; hoe kunnen we deze leveringen op elkaar afstemmen?

Neem voor informatie contact op met Nanne Schriek, projectleider SCM bij evofenedex. Mail naar scm@evofenedex.nl of bel naar 079-3467 346
 

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder