02-10-2013  Volgens het Arbobesluit zijn bedrijven verplicht om de gevaarlijke stoffen die in het bedrijf aanwezig zijn te registreren. Veel ondernemers vinden de registratie echter te complex, zo blijkt uit diverse meldingen die EVO hierover heeft ontvangen.

Verbetering

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft geconstateerd dat de registratie van gevaarlijke stoffen voor verbetering vatbaar is. Het doel van de registratie is om de aard, mate en duur van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te beoordelen.

Risico’s

In 2014 richt de dienst inspectie- en handhavingsactiviteiten op de risico’s die zijn verbonden aan het werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie heeft een uitgebreide matrix opgesteld waarin bedrijven de gevaarlijke stoffen moeten registreren.

Meldingen

EVO heeft de laatste tijd echter meldingen ontvangen dat het invullen van de matrix complex is. Ondernemers die ook van mening zijn dat de matrix moeilijk werkbaar is, of die andere ervaringen hebben, kunnen dit laten weten aan EVO-beleidsadviseur Thomas Reitsma (t.reitsma@evo.nl), telefoon 079 3467 317.

De matrix (Excel)

Registeren

Meer informatie over de wijzen van registeren (PDF)

Daarnaast heeft de Inspectie een tool beschikbaar gesteld waarmee ondernemers een ‘zelfinspectie’ kunnen doen. Deze is beschikbaar via de website Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen.