Zoetermeer, 20 januari 2014

EVO presenteert top-5 ondernemersvragen

Het registreren van rij- en rusttijden van chauffeurs zorgt voor flink wat verwarring bij ondernemers. Verladersorganisatie EVO ontving het afgelopen jaar een kleine tweeduizend vragen van haar leden over de tachograaf, het apparaat dat de rij- en rusttijden registreert.

De top-5 bestaat uit vragen die ondernemers het afgelopen jaar stelden aan de EVO-Ledenservice over het vervoer van hun goederen over de weg, het water, het spoor of door de lucht.

Verwarring

Met een kleine tweeduizend vragen over de tachograaf zorgt het apparaat voor verreweg de meeste verwarring bij ondernemers. Een veel gestelde vraag is of de tachograaf überhaupt verplicht is – afhankelijk van de bedrijfstak en het gebied waarin het bedrijf actief is, gelden er namelijk vrijstellingen. Als blijkt dat bedrijven de tachograaf moeten gebruiken, vragen ze zich vervolgens af hoe het apparaat werkt.

Grensoverschrijdend

Op de tweede plaats in de top-5 staan vragen van ondernemers die hun goederen over de grens (laten) vervoeren. Zij zien door de verschillen in lokale en Europese wet- en regelgeving door de bomen het bos niet meer. Zo verschillen de maximaal toegestane lengte en het gewicht van vrachtauto’s per EU-lidstaat. In Nederland mogen vrachtauto’s van vijftig ton de weg op, maar in Duitsland en België gelden lagere gewichtsgrenzen. De top 5 sluit af met vragen over de douane, bijvoorbeeld over de benodigde documenten voor orders uit Rusland of China.

De volledige top-5 ondernemersvragen:

  1. Registratie rij- en rusttijden chauffeurs
  2. Goederenvervoer over de grens
  3. Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen
  4. Nascholing voor chauffeurs
  5. Naleving van douaneregels