17-11-2011  EVO heeft gisteren het onderzoeksrapport ‘Cross-border waste shipment’ aangeboden aan Soledad Blanco, directeur van het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie. Blanco heeft bij die gelegenheid toegezegd dat de problematiek rond de registratieplicht voor afvalstoffen begin 2012 Europees wordt onderzocht. Begin mei wordt beslist hoe de problemen het best kunnen worden opgelost.

Belemmeringen

In het onderzoek, dat door EURinSpect in opdracht van EVO is gedaan, zijn alle belemmeringen in het grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen geïnventariseerd en worden oplossingen aangereikt.

VIHB-regeling

Een van de bottlenecks in de afvalstoffenlogistiek is de registratieplicht uit de Kaderrichtlijn Afvalstoffen, in Nederland bekend als de VIHB-regeling.

Minimale eisen

De registratie kent alleen minimale eisen uit de Kaderrichtlijn, en ieder land kan deze naar eigen behoefte aanvullen en toepassen. En dat gebeurt ook. Gevolg hiervan is, dat bedrijven zich bij het grensoverschrijdend vervoer in meerdere landen moeten registreren en aan verschillende eisen moeten voldoen. In sommige landen zijn er zelfs verschillen per regio en soms is een nieuw examen verplicht. Ook brengt het onduidelijkheid en veel administratieve lasten met zich mee, wat marktverstorend werkt.

Wederzijdse erkenning

Zowel EVO en TLN als de vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben gepleit voor in ieder geval wederzijdse erkenning van de registratie. In dat geval maakt het niet uit of ieder land zijn eigen eisen handhaaft. Hieruit volgt dat een Europese database met alle nationale registraties zinvol is. Hierop reageerde Blanco positief.

Gegevens digitaliseren

Tevens is gepleit voor meer transparantie in het proces. Dit is mogelijk door gegevens te digitaliseren, wat alle papieren rompslomp overbodig maakt. Ook dit werd erkend, maar het is niet bekend of het in hetzelfde onderzoek aan de orde komt.

EVO blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.