05-01-2016  De nieuwe releasedatum van het aangiftesysteem AGS 3 is vastgesteld: het weekend van 12 en 13 maart. De release was eerder uitgesteld omdat geen van de betrokken partijen kon garanderen op tijd klaar te zijn voor de overstap.

De release van AGS 3 bestaat uit 3 onderdelen:

  1. update van de invoerfaciliteiten (AGS 2)
  2. interne douanewijzingen
  3. beschikbaar maken van de uitvoerfaciliteiten

Invoerfaciliteiten

AGS is één systeem. AGS 3 is dus een update van AGS 2 en bevat een enkele wijziging voor de invoergebruikers. Als een bedrijf momenteel gebruikmaakt van AGS 2 (invoerfaciliteiten) moet de software vanaf het weekend van 12 en 13 maart gereed zijn.
De software moet geschikt zijn om invoeraangiften te doen op basis van de vernieuwde specificaties van het WDO-Datamodel. Ook sluit deze AGS-versie aan op de wijzigingen als gevolg van de komst van het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU), voorheen UCC.
Na de release is het ook mogelijk om berichten te versturen in Edifact- of XML-formaat. Het gebruik van XML biedt in de toekomst meer mogelijkheden, zoals het elektronisch aanleveren van bescheiden. Wat een aangever merkt van deze wijzigingen is deels afhankelijk van de eigen software.

Interne douanewijzigingen

Hiervoor hoeft het bedrijfsleven geen aanpassingen te doen.

Beschikbaar maken uitvoerfaciliteiten

Bedrijven die momenteel uitvoeraangiften maken via Douane Sagitta Uitvoer (DSU) kunnen hiervan op termijn geen gebruik meer maken. Deze bedrijven moeten in de loop van dit jaar overschakelen op AGS. Dit betreft een fasegewijze implementatie. EVO en Fenedex hebben veelvuldig overleg met de douane over de implementatiestrategie. Zij stellen gezamenlijk voor om de implementatie in zes fases en doelgroepgericht aan te pakken. De eerste fase start in maart. De startdatum van de volgende fases hangt af van de voortgang in de eerdere fases.

Fase 1 - maart

In fase 1 worden 1 à 2 aangevers op AGS-uitvoer aangesloten. Daarbij wordt er bekeken of het aangifteproces technisch goed verloopt. Deze aangevers kunnen gedurende het hele implementatietraject AGS en DSU gebruiken voor uitvoeraangiften.

Fase 2

In de tweede fase worden 20 à 30 aangevers aangesloten. Deze worden dusdanig geselecteerd dat er een brede vertegenwoordiging is vanuit verschillende bedrijven die uitvoeraangiften verzorgen. In deze fase worden er ook zoveel mogelijk verschillende softwareontwikkelaars bij betrokken. Op die manier is aan het eind van deze periode duidelijk of AGS alle soorten aangiften en goederenstromen kan verwerken die via de diverse softwarepakketten zijn binnengekomen.
De aangevers kunnen gedurende het hele implementatietraject AGS en DSU gebruiken voor uitvoeraangiften. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om mee te doen aan deze fase, kunnen zich melden bij EVO en Fenedex via beleidsadviseur Dennis Heijnen.

Fase 3

Na het afronden van fase 1 en 2 worden de overige uitvoeraangevers definitief aangesloten op het systeem. In fase 3 komen de middelgrote bedrijven daarbij. Aangevers kunnen gedurende 2 weken DSU naast AGS gebruiken. De planning voor de aansluiting wordt in overleg met douane en het bedrijfsleven gemaakt.

Fase 4 en 5

In de 4e en 5e fase sluiten de grootste uitvoeraangevers aan. In deze fase kunnen aangevers gedurende 2 weken DSU naast AGS gebruiken. De aansluitplanning wordt in overleg met de douane en het bedrijfsleven gemaakt.

Fase 6

In fase 6 worden de kleinere aangevers aangesloten op het systeem. Ook zij kunnen gedurende 2 weken DSU nog naast AGS gebruiken. De aansluitplanning wordt ook hier in overleg met de douane en het bedrijfsleven gemaakt. Deze fase omvat de meeste bedrijven, maar een beperkt aantal aangiften.

Informatie

De intentie van de douane is om voor het eind van dit jaar alle aangevers op AGS aangesloten te hebben. Dit heeft ook te maken met de komst van het DWU. Alle aangevers krijgen tijdig informatie over in welke doelgroep zij vallen en volgens welke planning zij overgaan op AGS. Waar nodig is maatwerk bij de implementatie toe te passen.