01-07-2011  Veiligheid op de weg wordt een steeds belangrijker aandachtspunt voor verladers en vervoerders. Het wordt steeds drukker op de weg en het gevaar van incidenten neemt daarmee toe.

Maar aandacht voor veiligheid kan ook concreet geld opleveren en past binnen het thema duurzaam ondernemen.

Het project ‘Koers op Veilig’ is erop gericht om de verkeersveiligheid in het wegverkeer te vergroten.

Onder aanvoering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet het project verladers en vervoerders bewust maken van veiligheidsrisico’s in het wegverkeer en daarnaast het veiligheidsgedrag verbeteren.

Om dit te realiseren is een Safety Platform ontwikkeld en een Safety Scan waarmee op praktische wijze invulling gegeven kan worden aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Als een bedrijf de Safety Scan doorloopt, krijgt het een advies met praktische verbetermaatregelen, inclusief het te verwachten rendement per maatregel.

De scan kan zowel zelfstandig als individueel worden doorlopen. Wie hierbij begeleiding wenst kan EVO als partner aanvinken op het aanmeldformulier op de website van ‘Koers op veilig’. EVO kan nog een aantal leden gratis begeleiden. Meer informatie via Romano Mollis (EVO), telefoon 079 3467 281.