Renovatie Waalbrug geeft overlast voor verkeer

De geplande renovatie van de Waalbrug in Nijmegen gaat voor overlast zorgen voor het vrachtverkeer.

26-1-2018  De renovatie van de Waalburg in Nijmegen gaat overlast geven voor het verkeer. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen. Wij hebben intensief overleg gehad met de partijen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Omleiding via Oversteek

Wanneer de brug precies dicht gaat voor het vrachtverkeer is nog niet duidelijk. Wel is afgesproken dat het verkeer wordt omgeleid via de Oversteek (S100) tussen Lent en Nijmegen. Tijdens een speciale inloopavond in De Lindenberg in Nijmegen op 6 februari kunnen belangstellenden meer informatie inwinnen over de afsluiting, die tot 2019 duurt.

Team Waalbrug

Team Waalbrug, de naam waaronder hoofdaannemer KWS en andere betrokken VolkerWessels-ondernemingen samen de renovatie gaan uitvoeren, start in mei/juni met werkzaamheden aan de busbaan. Daarna volgt in juli, direct na de Vierdaagse, het vervangen van het betondek. De werkzaamheden duren tot eind 2019. In de aanloop naar de renovatie voert de gemeente op verschillende verkeerspunten in de stad verbeteringen door die bijdragen aan de bereikbaarheid van Nijmegen tijdens de renovatie.

Inloopavond

Op de inloopavond is er geen centrale presentatie. Belangstellenden kunnen tijdens de genoemde tijdstippen binnenlopen. Medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeente Nijmegen en aannemer Team Waalbrug zijn aanwezig om vragen te beantwoorden met betrekking tot de werkzaamheden, de hinder en de maatregelen die genomen worden om de stad bereikbaar te houden.

Datum:            dinsdag 6 februari

Tijdstip:           19.00 tot 21.30 uur

Plaats:             De Lindenberg, Ridderstraat 23 te Nijmegen

Op de website van Rijkswaterstaat is meer informatie te vinden.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder