Renovatie Waalbrug Nijmegen start in maart

Vanaf eind maart hinder voor weggebruikers

21-03-2019  Aannemerscombinatie Team Waalbrug start in opdracht van Rijkswaterstaat op maandag 4 maart met de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen. De aannemer begint met de vervanging van het betondek. Gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat verwachten dat er vanaf eind maart verkeershinder ontstaat wanneer in beide richtingen één rijstrook beschikbaar is op de brug. Dit gaat naar verwachting 1,5 jaar duren.

Veiligheidsmaatregelen

Medio 2018 is chroom-6 geconstateerd in de verf op de Waalbrug. De renovatie van de brug is toen uitgesteld. Er waren extra maatregelen nodig, om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Ook waren andere vergunningen, ontheffingen, meldingen en werk- en veiligheidsplannen nodig. Het betekende ook dat het niet mogelijk is om alle rijstroken open te houden tijdens het werk.

Vervangen betondek

Team Waalbrug start in maart met de eerste fase van de renovatie: het vervangen van het betondek. Afhankelijk van eventuele staalschade en de impact van het verwijderen van de verf van de stalen balken waarop het betondek ligt, duurt deze eerste fase waarschijnlijk 1,5 jaar.

Twee rijstroken in plaats van vier

Op maandag 4 maart wordt de busbaan stad inwaarts opgeheven. De bus gaat dan met het reguliere verkeer meerijden. De verkeerslichten bij de Turennesingel worden zodanig aangepast, dat de bus met voorrang kan invoegen. Eind maart, begin april gaat het overige verkeer hinder ondervinden. Weggebruikers hebben dan twee rijstroken beschikbaar in plaats van vier en gaan buiten de bogen rijden. Automobilisten stad inwaarts gaan over de busbaan rijden. Weggebruikers stad uitwaarts rijden dan over het oostelijke fiets- en voetpad.

Gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat hebben afgesproken, dat deze situatie van 2x1 rijstrook maximaal 18 maanden mag duren. Fietsers en voetgangers stad uitwaarts krijgen een aparte, veilige ruimte beschikbaar binnen de bogen. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen kunnen tijdens de gehele renovatie geen gebruik maken van de Waalbrug. Deze voertuigen dienen om te rijden via de Oversteek.

Schilderen bogen

Rijkswaterstaat gaat in maart tests uitvoeren op een klein gedeelte van de Waalbrug. De kennis uit deze tests wordt meegenomen in de tweede fase van de renovatie van de Waalbrug, waarbij Rijkswaterstaat de bogen opnieuw laat schilderen. Daarom is het op dit moment niet bekend wanneer het schilderen van de bogen begint en wanneer de gehele renovatie afgerond zal zijn.

Bereikbaarheid aandachtspunt

De bereikbaarheid van de stad Nijmegen tijdens de werkzaamheden blijft voor Rijkswaterstaat, Team Waalbrug en de gemeente Nijmegen een belangrijk aandachtspunt. De gemeente heeft verschillende kruispunten en wegen in de stad al aangepast voor een situatie met 2x1 rijstroken op de Waalbrug. Daarnaast zet de gemeente een extra programma SLIMspitsen in, om automobilisten te motiveren om op andere wijze te reizen. Automobilisten, motoren, OV-bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden de brug blijven gebruiken. Andere voertuigen moeten via de Oversteek rijden. Tijdens de Vierdaagse wordt niet aan de brug gewerkt en kunnen de wandelaars traditiegetrouw over de brug lopen.

 

waalbrug oost
Nieuwe situatie Waalbrug Oost

 
Nieuwe situatie Waalbrug West
Nieuwe situatie Waalbrug West

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder