12-12-2012  Op de jaarlijkse bijeenkomst van Aziatische verladers, waar ook de European Shippers’ Council (ESC) aan deelnam, is de onderlinge samenwerking versterkt. In Jakarta besloten de deelnemers om de samenwerking te intensiveren. Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van EVO, spreekt van een ‘succesvolle bijeenkomst’.

Belang

De conferentie, georganiseerd door de Indonesian Shippers’ Council, werd onder andere bijgewoond door delegaties uit China, Korea en Thailand. Van der Kuijl was bij het overleg aanwezig als vicevoorzitter van de Europese verladers: ‘Het gezamenlijke belang van ongestoorde mondiale goederenstromen is evident.’ De algemeen directeur van EVO hecht daarom aan een goede relatie met Aziatische verladers. ‘Het is belangrijk om de lijnen kort en open te houden’.

Resultaten

In het kader van gezamenlijke belangen tussen Europa en Azië werd er onder andere gesproken over handelsfacilitatie, marktvooruitzichten en transportregelgeving. Afgesproken werd intensiever informatie en kennis te delen, uitwisselprogramma’s op te zetten en de belangenbehartiging af te stemmen. De volgende bijeenkomst van Aziatische verladersorganisaties wordt gehouden in Brussel, tijdens de vijftigste verjaardag van de ESC.