14-06-2012  Synchromodaal transport leidt niet alleen tot economische winst, maar kan ook zorgen voor minder voertuigbewegingen over de weg. Dit is de conclusie van de eerste pilot ‘Synchromodaal transport Rotterdam-Moerdijk-Tilburg’, die eind vorig jaar is gelanceerd door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie. De resultaten van de pilot werden gisteren in Moerdijk overhandigd aan minister Schultz van Haegen.

Modaliteit bepalen

De kern van synchromodaal transport is dat opdrachtgevers - verladers, expediteurs, terminals, reders - niet meer vooraf bepalen via welke modaliteit het transport moet plaatsvinden. De logistieke dienstverlener krijgt ruimte om dat onder voorwaarden zelf te bepalen en meer via de binnenvaart of het spoor te doen. Containers die minder haast hebben, gaan via de binnenvaart of het spoor, de containers met haast gaan via de weg.

Effecten

Gedurende drie maanden zijn de effecten onderzocht op de corridor Rotterdam-Moerdijk-Tilburg van logistieke dienstverleners die deze flexibele modaliteitskeuze hebben toegepast, met medewerking van verladers Fuji, Samsung en Sony.

Meer binnenvaart en spoor

In de pilot bleek dat binnenvaart en spoor aanzienlijk vaker konden worden ingezet dan gemiddeld het geval is voor het goederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven. Het aandeel wegvervoer is 19 procent in plaats van 57 procent, het aandeel binnenvaart is 46 in plaats van 33 procent en het aandeel spoor is 35 in plaats van 10 procent.

Ook andere trajecten

Minister Schultz is enthousiast over de resultaten van de proef. ‘Deze pilot maakt duidelijk dat er kansen liggen voor synchromodaal transport. Ook op andere corridors van en naar Rotterdam moet verplaatsing van het containervervoer over de weg naar het water en spoor met de bijbehorende CO2-reductie mogelijk zijn. Wat mij betreft pakken we dit met de markt op en komen er ook op andere trajecten proeven.’