11-01-2012  Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gelden de PGS-15-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15).

Er zijn voorschriften voor onder meer de kwaliteit van vloeren, brandpreventie, ventilatie, productopvang, veiligheidsignalering en noodprocedures.

Eind 2011 is de PGS 15 herzien. Een aantal dringende knelpunten is aangepakt (zoals het integreren van errata in de tekst en het beter leesbaar maken van bepaalde paragrafen). Ook is een stap gezet naar verbetering van de brandveiligheid en de beoordeling, certificatie en goedkeuring van brandbeveiligingsinstallaties.

In de EVO-Kennisbank staat hierover meer informatie.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (pgs15)

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder