RI&E: verplicht maar ook heel nuttig

Inventariseren en evalueren risico’s als basis voor veilig werken

11-04-2019  Het aantal arbeidsongevallen in de transport en logistiek is de afgelopen jaren niet of nauwelijks verminderd. Een van de meest genoemde oorzaken is dat de hoge prestatiedruk op de werkvloer leidt tot meer onveilige situaties en ongelukken. Om dit te voorkomen roept de inspectie bedrijven op om te werken aan hun veiligheidscultuur. Bij dat streven spelen medewerkers een belangrijke rol. Maar hoe werk je aan een veiligheidscultuur? De basis hiervoor is continue aandacht voor veiligheid op de werkvloer. De eerste belangrijke stap is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, kortweg RI&E.

Wettelijke verplichting

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers in kaart te brengen in de vorm van een zogenoemde RI&E. Denk hierbij aan arbozorg, verzuimbeleid, werkplekinrichting, fysieke belasting, visuele informatie en het werken met machines. Maar uit recent onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat ruim de helft van de wettelijk verplichte bedrijven helemaal geen RI&E heeft. En van de bedrijven die er wél een hebben, blijkt deze in vier van de tien gevallen onvolledig te zijn. Dit kan leiden tot hoge boetes.

Basis

In de breed gedragen Code Gezond en Veilig Magazijn wordt het inventariseren en evalueren van de risico’s genoemd als een belangrijke basis voor een goede veiligheidscultuur. Oké, er gaat even wat tijd in zitten, maar in principe kan iedereen – soms met een beetje hulp - zo’n RI&E opstellen. Het resultaat is een mooi document, waarin alle veiligheidsrisico’s beschreven zijn.

Uitdaging

Tot zover de basis. Nu komt de grote uitdaging: hoe zorg je ervoor dat de RI&E – van management tot werkvloer – bekend is en ook wordt nageleefd? Wie controleert en corrigeert dat? En wat zijn de consequenties als iemand zich niet aan de regels houdt? Door trends als arbeidsmarktkrapte plus de hoge werkdruk is het verleidelijk om iets losser met de regels om te gaan, want ‘er gebeuren hier toch nooit ernstige ongevallen’. Maar juist wanneer er zich bijzondere situaties voordoen, is het nog belangrijker om aandacht te besteden aan veiligheid. De sleutel tot een betrouwbare veiligheidscultuur is het hebben van continue aandacht voor veiligheid. Ook wanneer daar even geen gelegenheid toe lijkt te zijn.

Aan de slag

Het stappenplan voor het werken aan een goede veiligheidscultuur is voor ieder bedrijf anders. Het hangt onder andere af van het huidige veiligheidsniveau, de risico’s op de werkvloer en waar de quickwins liggen. Toch kun je de eerste stappen al zetten aan de hand van de RI&E.

  • Pak je eigen RI&E eens bij de hand en lees hem nog eens rustig door. Is het verhaal up-to-date en volledig? Zo ja, weet iedereen van het bestaan van het fenomeen af of is het vooral een ‘ding’ van de veiligheidskundige? Bespreek (onderdelen van) de RI&E ook tijdens een dag- of weekstart.
  • Heb je nog geen RI&E? Dan wordt het hoog tijd om de basis in orde te maken. Bekijk hier de basisonderdelen van de RI&E zodat je geen onderdeel over het hoofd ziet. Deze onderdelen hoeven niet allemaal tot in details beschreven worden. Dit hangt af van de aard en de grootte van het risico binnen de organisatie. Hulp nodig? We kijken graag met je mee.

Maximale magazijnprestaties

Het magazijn is voor veel bedrijven een belangrijk knooppunt in de logistieke keten. Lopen de processen hier optimaal, dan profiteer je van zo laag mogelijke kosten, tevreden werknemers en een hoge klantwaarde. Wij geloven erin dat maximale magazijnprestaties alleen mogelijk zijn met de juiste balans tussen mens, proces en techniek. Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.