05-12-2013  In het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) is beschreven wanneer het in Nederland verboden is gevaarlijke stoffen te vervoeren in het geval van gladde wegen en slecht zicht.

Glad en/of slecht zicht

Als het glad is of als het zicht door slechte weersomstandigheden minder is dan 50 meter, is al het vervoer van gevaarlijke stoffen verboden, tenzij voor het vervoer een vrijstelling geldt, bijvoorbeeld limited quantities of de 1000-puntenregeling. Ook is het vervoer van vuurwerk van de UN-nummers 0336 of 0337 verboden als de totale netto explosieve massa meer is dan 20 kilogram.

Zicht minder dan 200 meter

Als het zicht minder is dan 200 meter, is het verboden gevaarlijke stoffen in tanks met een capaciteit van meer dan 3000 liter te vervoeren. Ook het vervoer van vuurwerk boven de vrijgestelde hoeveelheden van de 1000-puntenregeling en vuurwerk van de UN-nummers 0336 of 0337, waarvan de totale netto explosieve massa meer is dan 20 kg, is verboden.

Verantwoord

Het besluit om wel of niet te rijden is de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Hij of zij is in staat om bij aanvang van de rit of onderweg de keuze te maken of rijden nog verantwoord is.

Helpdesk gevaarlijke stoffen