24-10-2016  In het geval van gladde wegen en slecht zicht is het vervoer van gevaarlijke stoffen niet altijd toegestaan in Nederland. De regels hiervoor staan beschreven In het reglement Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (VLG).

Minder dan 200 meter

Bij glad wegdek of als het zicht door slechte weersomstandigheden minder is dan 200 meter, is het verboden te vervoeren:

  • gevaarlijke stoffen in tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is
  • vuurwerk boven de vrijstellingsgrens van randnummer 1.1.3.6 (de 1000-puntenregeling)

Minder dan 50 meter

Als het zicht minder is dan 50 meter, is al het vervoer van gevaarlijke stoffen verboden, tenzij wordt vervoerd volgens een vrijstellingsregeling (bijvoorbeeld limited quantities of de 1000-punten regeling).

Verantwoordelijkheid

Het besluit om wel of niet te rijden, is de verantwoordelijkheid van de chauffeur. Hij of zij moet in staat zijn om bij aanvang van de rit of onderweg de keuze te maken of rijden nog verantwoord is.