29-11-2011  Het Rijk maakt voor de aanpak van de A58 en de N65 respectievelijk 425 miljoen euro en 55 miljoen euro vrij. Dit blijkt uit de resultaten van het Bestuurlijk Overleg MIRT dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu had met de provincie Noord-Brabant. EVO en TLN zijn te spreken over de toezegging, maar over de gekozen oplossing voor de A27 zijn zij minder tevreden omdat deze de bereikbaarheidsproblemen alleen tijdelijk oplost.

Achterlandverbinding

De A58 is voor het goederenvervoer een van de belangrijkste achterlandverbindingen van en naar de Rotterdamse haven. EVO en TLN pleiten al geruime tijd voor aanpak van de snelweg en zijn dan ook tevreden met de medewerking van het Rijk aan de innovatieve PPS-aanpak die de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en de Provincie Noord-Brabant hebben bedacht.

Veiliger

Met het beschikbaar stellen van 55 miljoen euro voor aanpak van de leefbaarheidsknelpunten op de N65 is volgens EVO en TLN een goede stap gemaakt in het veiliger maken van de verbinding. De aanleg van de verdiepte ligging en het weghalen van de verkeerslichten bij Vught verbeteren de doorstroming.

Geen extra geld

Voor de A27 is het huidige budget 740 miljoen euro. Het Rijk stelt voor verbreding van de A27 Lunetten Hooipolder geen extra geld beschikbaar. Er wordt niets gedaan aan het knooppunt Hooipolder en de verkeerslichten blijven staan. Hierdoor verbetert de doorstroming op de A27 volgens EVO en TLN alleen de eerste jaren na oplevering. Dat is geen toekomstvaste oplossing, menen de organisaties.