31-01-2013  In Nederland worden sinds 2006 uitwijkroutes (U-routes) toegepast. Een U-route is een alternatieve route voorzien van vaste bebording, die kan worden ingezet bij incidenten op het rijkswegennet. De U-routes zijn in samenwerking met gemeenten en provincies tot stand gekomen.

Problemen

Rijkswaterstaat wil graag weten of de U-routes problemen opleveren voor het bijzonder goederenvervoer. Hieronder wordt verstaan het vervoer van gevaarlijke stoffen, exceptioneel transport en lzv’s. Deze groepen zijn namelijk in meer of mindere mate gebonden aan vaste routes. Het is niet bekend of deze vaste routes overeenkomen met de U-routes en zo niet, of dat tot problemen leidt voor de verkeersveiligheid, het wegmeubilair of voor het vervoer zelf.

Input nodig

Om een goede evaluatie uit te kunnen voeren, is input van verschillende betrokkenen nodig. Daarom vraagt Rijkswaterstaat betrokkenen mee te werken aan de evaluatie door een korte vragenlijst in te vullen. Dit kan tot 8 februari. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. De eindresultaten zullen niet te herleiden zijn naar individuele deelnemers.

Start vragenlijst

Wie vragen heeft over dit onderzoek, kan mailen met de helpdesk van I&O Research, op helpdesk@ioresearch.nl.