23-03-2012  Deze kabinetsperiode legt Rijkswaterstaat 800 km extra rijstroken en spitsstroken aan. Daarnaast zijn er onderhoudswerkzaamheden op bestaande snelwegen. De werkzaamheden starten weer volop nu de lente is begonnen.

Komend weekend

Weggebruikers die komend weekend de weg op gaan, moeten rekening houden met vertragingen door wegwerkzaamheden. Met name op de A12 tussen Gouda en Bodegraven, de A27 bij Utrecht en de A67 tussen Helden en Geldrop verwacht Rijkswaterstaat verkeershinder. Ook op de knooppunten Zaarderheiken en Kerensheide wordt gewerkt.

Afsluitingen en drukte

Weggebruikers krijgen te maken met afsluitingen en drukte op de omleidingsroutes. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers goed voorbereid op weg te gaan en de actuele verkeersinformatie te volgen.

Verkeershinder in 2012

De meeste hinder door werkzaamheden wordt verwacht in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. De werkzaamheden die in 2012 e meeste hinder opleveren:

  1. A27 Gorinchem – Breda: afsluiting Merwedebrug van 31 juli tot 6 augustus in verband met onderhoudswerkzaamheden
  2. A15 Tiel: twee weekendafsluitingen en verschoven en versmalde rijstroken in juni in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
  3. A13 Delft – Kleinpolderplein: vier weekendafsluitingen in juli en september in verband met onderhoudswerkzaamheden
  4. A2 Utrecht – Maarssen: rijstrookafsluitingen in weekenden 13-16 april en 15-18 juni in verband met openstelling Leidsche Rijntunnel
  5. A50 Ewijk – Valburg: verschoven en versmalde rijstroken van eind juni tot medio september in verband met verbredingswerkzaamheden

Ook werkt Rijkswaterstaat in 2012 verder aan grote wegverbredingsprojecten, zoals op de A4 tussen Leiden en Burgerveen, de A28 tussen Utrecht en Amersfoort en de A10-Oost/A1 Diemen als onderdeel van de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere.