03-07-2013   Rijkswaterstaat start met een proef om gegevens over vaarwegmarkeringen betrouwbaarder en actueler te maken. Via een ‘Markeercheck-app’ kunnen schippers in de beroeps- en recreatievaart storingen doorgeven aan Rijkswaterstaat.

Veiligheid

Dit is volgens Rijkswaterstaat hard nodig omdat het regelmatig voor komt dat een vaarwegmarkering niet goed meer functioneert. Bijvoorbeeld doordat het licht kapot is of doordat de markering is aangevaren. Dit is niet zonder risico omdat vaarwegmarkeringen belangrijk zijn voor de veiligheid op de vaarweg. Schepen navigeren hierop.

Locatie

Nederland kent ongeveer 15.000 vaarwegmarkeringen zoals boeien en lichtopstanden. De locatie van markeringen wordt bepaald aan de hand van onder andere waterstanden en bodemhoogten.

Deelnemen

Schippers die deel willen nemen aan de proef kunnen de Markeercheck-app gratis downloaden via de Apple App Store en de Play Store. De proef loopt tot eind 2013.