28-10-2016  Rijkswaterstaat voert op dinsdag 1 november in Zuid-Holland op 4 rijkswegen een onderzoek uit naar het weggebruik via kentekenregistratie. Rijkswaterstaat wil daarmee een beeld krijgen van de herkomst en bestemming van de personenauto’s en het vrachtverkeer. De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor verkeersmaatregelen op en rond de weg.

Intensiteit goederenvervoer

Het onderzoek onder het vrachtverkeer moet informatie opleveren over de intensiteit van het goederenvervoer in en buiten de spits en de goederensoorten die worden vervoerd. Bij het onderzoek onder het personenverkeer wordt bestuurders vooral gevraagd naar hun motieven voor het gebruik van de auto en hun opvattingen over de openbaarvervoervoorzieningen rond de rijksweg.

Camera’s

Met camera’s langs de weg en op viaducten worden de kentekens van passerende voertuigen geregistreerd op de volgende vijf locaties in beide richtingen:

  • A4 tussen Knooppunt Burgerveen en Roelofarendsveen
  • A4 tussen Rijswijk en Den Haag Zuid
  • A20 van Moordrecht naar Nieuwerkerk
  • A44 tussen Noordwijkerhout en Warmond
  • N57 tussen Brielle en de aansluiting met de A15

Enquête

Een deel van de geregistreerde kentekenhouders ontvangt hierna een brief met de vraag om deel te nemen aan een onderzoek van Rijkswaterstaat naar het gebruik van de rijksweg. Zij kunnen inloggen op een site en de enquête digitaal invullen. Deze groep is geselecteerd aan de hand van een steekproef.

Privacy

Rijkswaterstaat benadrukt dat het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle persoonsgegevens worden eenmalig en alleen voor dit onderzoek gebruikt, vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd.