24-08-2012  Rijkswaterstaat past de bediening van enkele bruggen en sluizen in het IJsselmeergebied en de randmeren per 1 november aan. In de uren met weinig scheepvaart gaan de bruggen en sluizen alleen open op aanvraag. Rijkswaterstaat heeft dit besloten in goed overleg met onder meer Koninklijke Schuttevaer en EVO.

Zomer- en winterrooster

De verdeling tussen een zomer- en een winterrooster blijft bestaan. De sluizen met vraaggestuurde bediening in de zomer zijn Naviduct/Krabbersgatsluizen in de Houtribdijk bij Enkhuizen en Stevinsluis in de Afsluitdijk bij Den Oever. De sluizen en bruggen met vraaggestuurde bediening in de winter zijn onder meer Naviduct/Krabbersgatsluizen; Stevinsluis en de Ramspolbrug tussen Ketelmeer en Zwarte Meer.

Brochure

Meer informatie staat in de brochure ‘Aangepaste bediening bruggen en sluizen IJsselmeer en randmeren’. (Zie bijlage).