24-04-2014  Door toenemend vrachtverkeer en uitbreiding van het wegennet gaat Rijkswaterstaat het inhaalverbod voor vrachtauto’s op verschillende trajecten aanpassen. Vandaag is daarvoor een ontwerp-verkeersbesluit gepubliceerd.

Drie of meer rijstroken

Op vrijwel alle wegen met drie of meer rijstroken geldt in de nieuwe situatie geen inhaalverbod meer. Dit geldt ook voor de wegen die de afgelopen jaren zijn verbreed tot drie rijstroken. Op deze wegen wordt het inhaalverbod opgeheven.

Twee rijstroken

Op ongeveer de helft van het aantal snelwegen met twee rijstroken geldt een inhaalverbod voor vrachtauto’s. Dit aantal blijft nagenoeg gelijk, maar het betreft soms andere trajecten en andere tijdstippen.

Colonnevorming

Op wegen waar zoveel vrachtauto’s rijden dat er kans is op colonnevorming op de rechterbaan, komt uit het oogpunt van veiligheid juist geen inhaalverbod, want personenauto’s moeten wel de kans krijgen om bij op- en afritten de weg op of af te kunnen. Aaneengesloten trajecten met een inhaalverbod langer dan 30 kilometer worden in het belang van de alertheid van de vrachtautochauffeurs onderbroken met trajecten zonder inhaalverbod.

Zienswijze

Op 24 april wordt het ontwerp-verkeersbesluit voor de actualisatie van het inhaalverbod voor vrachtauto’s in de Staatscourant gepubliceerd. Iedereen kan vanaf vrijdag 25 april zijn zienswijze geven op centrumpp.

Besluit

Later dit jaar wordt het definitieve verkeersbesluit genomen. De veranderingen worden tussen 15 september en 15 december 2014 doorgevoerd.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Stel een vraag aan ledenservice