11-07-2013  Rijkswaterstaat verwijdert op de Noordzee en de Westerschelde in juli en augustus twee scheepswrakken gedeeltelijk en één volledig. Een vierde wrak staat op de planning om in 2014 gedeeltelijk verwijderd te worden.

Vaargeulen

De scheepswrakken hinderen het scheepvaartverkeer; de vaargeulen hebben door de wrakken niet de minimale veilige diepte voor grote schepen. Bovendien hebben de schepen maar een beperkte ruimte om de wrakken veilig te passeren.

Westerschelde

Het wrak van het stoomvrachtschip ‘Ariana’ in de Westerschelde veroorzaakt een versmalling van de vaargeul. Schepen moeten nu om het wrak heen varen. Een kraan verwijdert alle delen van het wrak die boven de vereiste waterdiepte uitsteken, zodat de vaarweg weer kan worden verbreed.

IJmuiden

Ruim 50 kilometer uit de kust van IJmuiden is al een deel van een scheepswrak geborgen. Hier lag een onbekend wrak dat schepen belemmerde om optimaal de vaargeul naar de haven van IJmuiden in te varen. Ook bemoeilijkte het wrak het vertrek uit het naastgelegen ankergebied. Archeologen onderzoeken momenteel de wrakresten, waaronder twee ketels, om te achterhalen welk schip het is.

Walcheren

Zo’n 70 kilometer uit de kust van Walcheren is het wrak van het vissersschip ‘Jan Breydel’ volledig verwijderd. Het lag in de weg op een belangrijk kruispunt van vaarroutes. Het wrak stond rechtop op de zeebodem op meer dan 30 meter diepte en is met een grote kraan in zijn geheel boven water gehesen.

Planning

Naar verwachting wordt in 2014 nog een vierde wrak gedeeltelijk geborgen. Dit onbekende wrak ligt ten noorden van Vlieland. Het ligt in de weg voor zeeschepen op de vaarroute van en naar de noordelijke havens.