15-03-2016  Rijkswaterstaat gaat het onderhoud van de Nieuwe Botlekbrug aanpassen aan de hand van praktijkervaringen. Ook wordt geanalyseerd hoe de brug minder gevoelig kan worden gemaakt voor uitval van de brug.

Rapport

Dit blijkt uit een brief met rapport over de Botlekbrug die vandaag door minister Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Storingen

Sinds de opening kampt de Nieuwe Botlekbrug regelmatig met storingen waarvan het wegverkeer en scheepvaart hinder ondervinden. Ondanks een reeks maatregelen nam het aantal storingen onvoldoende af.

Onderzoek

Rjkswaterstaat en opdrachtnemer A-Lanes A15 hebben een team van onafhankelijke experts gevraagd de storingen te analyseren en verbetermaatregelen voor te stellen.  De onderzoekers constateren dat de opgetreden storingsfrequentie van de nieuwe Botlekbrug op zichzelf niet uniek is. Ook andere complexe objecten laten in het begin een verhoogd aantal storingen zien. Wel ziet het team een verhoogde kans op storingen door de gemaakte keuzes voor veiligheid van de brug.

Planning

A-Lanes A15 gaat direct aan de slag met de aanbevelingen voor het onderhoudsproces en het voortzetten van de storingsafhandeling. Voor het onderzoek naar eventuele ontwerpaanpassingen stellen Rijkswaterstaat en A-Lanes een plan van aanpak op.