30-06-2014  De A67 tussen Eindhoven en Venlo wordt minder kwetsbaar voor onverwachte files. Rijkswaterstaat start in juli namelijk met de verlenging van oprit 35 bij Someren. Hierdoor krijgt het verkeer meer ruimte om in te voegen vanaf de N266. De verlengde oprit wordt naar verwachting juni 2015 in gebruik genomen.

Vrachtverkeer

De bewuste oprit is op dit moment zeer kort, maar tegelijkertijd rijdt hier al jaren relatief veel vrachtverkeer. Dit verkeer heeft meer tijd en ruimte nodig om op snelheid te komen en zorgt op de korte oprit daardoor voor een verstoring van het doorgaande verkeer. Ook is hier de verkeersveiligheid in het geding. De verlenging van de oprit moet deze problemen oplossen.

Cruciaal

EVO heeft zich de afgelopen jaren op verschillende niveaus sterk gemaakt voor de aanpak van dit knelpunt. De A67 is immers een cruciale corridor voor de leden van EVO. Er vindt veel vervoer van en naar het achterland plaats. De talloze distributiecentra in en rondom Venlo zijn van de A67 afhankelijk, maar ook veel dienstverleners, zoals installateurs en bouw- en onderhoudsbedrijven, maken gebruik van dit tracé.

Kwetsbaar

Ondanks de investering in de verlenging van oprit 35 verwacht EVO dat de A67 kwetsbaar zal blijven. De komende tijd zal de organisatie zich daarom onverminderd blijven inzetten voor een structurele aanpak van de hele A67.