29 juli 2011

Sinds donderdagavond 28 juli is de Rijn, een paar kilometer ten zuiden van de Lorelei, volledig geblokkeerd door twee vastgelopen schepen. Het eerste schip is een Nederlands vrachtschip dat is geladen met 1900 ton grind. Men is bang dat het schip zal breken. Daarom wordt gepoogd met een kraanschip het grind over te hevelen in andere schepen.

Het tweede schip vervoert zand. De vaarwegbeheerder poogt met eigen apparatuur de schepen te lossen, om ze daarna af te voeren.

Over de duur van de blokkade is nog niets bekend. EVO heeft nauw contact met de binnenvaartorganisaties en wordt op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Zodra er nieuws is, zal EVO dat melden op haar website. Meer informatie is ook te vinden op de websites van de vaarwegbeheerder WSA, Koninklijke Schuttevaer en de Duitse Rhein Zeitung.