20-12-2012  De Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren krijgt definitief een tidal flow. Dit om de doorstroming over de brug en de N233 te verbeteren en voor een betere bereikbaarheid van FoodValley en Rivierenland. Een tidal flow is een ‘tijdelijke wisselstrook’: afhankelijk van de verkeersdrukte wordt de rijrichting van deze extra strook gewisseld.

Afspraken

Dit hebben de provincies Utrecht en Gelderland, Rijkswaterstaat, de regio’s FoodValley en Rivierenland en de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Veenendaal, Wageningen, Ede en Rhenen samen besloten. Ook afgevaardigden van het bedrijfsleven hebben meegedacht. De afspraken rondom de realisatie van de tidal flow zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst, die in het voorjaar wordt voorgelegd aan betreffende Raden en Staten.

Aanpassingen

Bovendien wordt onderzocht welke aanpassingen er op de heel korte termijn op en rondom de brug kunnen worden gedaan, zodat er voor de realisatie van de tidal flow in 2016 al sprake is van een verbetering. Deze maatregelen worden begin 2013 bekendgemaakt.