06-07-2012 In een marathonzitting van de afgelopen nacht heeft de Tweede Kamer besloten de provincie te steunen in haar keuze voor het Zoeken naar Balans (ZnB) tracé. Dit tracé is uitwerking van de Rijnlandroute en bestaat uit een volledig nieuwe verbinding tussen de A4 en de A44. Ook wordt de N206 tussen de A44 en Katwijk verbreed om de dagelijkse lange files op dit wegdeel op te lossen.

Financiering

Met het besluit van de Tweede Kamer wordt de rijksbijdrage veiliggesteld waardoor de totale financiering van ZnB zo goed als rond is. Daardoor is de daadwerkelijke aanleg in zicht. EVO reageert verheugd omdat de besluitvorming van de provincie Zuid-Holland en de Tweede Kamer de voortgang van ZnB op koers houden.

Hiervoor heeft EVO samen met andere belangenbehartigers en koepelorganisaties een intensief lobbytraject gevoerd. De komst van het ZnB-tracé is nog geen gelopen race. EVO zal zich blijven inzetten zodat de schop daadwerkelijk in 2014 in de grond gaat.