27-06-2013  Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben gisteren besloten de Rijnlandroute aan te leggen. De verbinding is van groot belang voor de ontsluiting van de Leidse regio en de oost-westverbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk.

EVO is blij dat de kogel nu eindelijk door de kerk is. Aanvankelijk was er in de regio namelijk flinke weerstand tegen het project. Ook bestond er lange tijd onzekerheid over de financiering van de Rijnlandroute.

Intensieve lobby

De verladersorganisatie heeft de afgelopen jaren samen met een aantal belangenbehartigers en brancheorganisaties intensief gelobbyd voor een dekkende financiering en positieve besluitvorming. De lobby richtte zich op de Tweede Kamer, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en diverse gemeenten in de regio.

EVO wees in dit lobbytraject vooral naar de economische voordelen van het robuuster maken van het lokale wegennet.

Daarnaast heeft EVO zich sterk gemaakt voor een optimale inpassing van de weg om de weerstand te verminderen.

Besparing op bevoorrading

Nu besloten is de Rijnlandroute aan te leggen, zullen de files op de N206 naar verwachting snel kunnen verminderen. Verder zal de regio structureel beter bereikbaar worden.

Wanneer uitgegaan wordt van een reistijdverkorting van tien minuten voor één enkel voertuig, dan levert de Rijnlandroute een ondernemer die dagelijks de regio bevoorraadt een besparing op van bijna 2.000 euro per jaar.