23-12-2016  In verband met de kerstviering moet rekening worden gehouden met rijverboden in die landen waar ook de tweede kerstdag (maandag 26 december) een rijverbod van toepassing is. Het gaat om de volgende landen:

Bulgarije
Duitsland
Griekenland
Hongarije
Italië
Kroatië
Luxemburg (voor voertuigen in de richting Duitsland)
Oostenrijk
Polen
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Tsjechië
Zwitserland

Hier voorafgaand is het regulier weekendrijverbod van toepassing. Voor een overzicht van de tijden waarop de diverse rijverboden van kracht zijn, wordt verwezen naar de landeninformatie op de EVO-website.