Samen tegen corona

Leestijd 5 minuten

29-06-2020  In een wereld waar door de brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China al het nodige gaande was op het toneel van de internationale handel, stak begin dit jaar een nieuwe speler een spaak tussen de wielen: corona. Dit tot dan toe onbekende virus zorgde ervoor dat de economie wereldwijd plots tot stilstand kwam, waardoor bedrijven met niet eerder ervaren en onvoorziene risico’s werden geconfronteerd. Hoe ga je daar als ondernemer mee om en wat betekent dit alles voor de toekomst?

Een zekere mate van onzekerheid is inherent aan internationaal zakendoen. Komt je product in goede staat en op tijd aan bij je klant en krijg jij vervolgens (op tijd) betaald? Om dat laatste risico – wanbetaling – af te dekken, kun je in zee gaan met een kredietverzekeraar. Via een kredietlimiet geeft deze je inzicht in de betaalcapaciteit van jouw afnemer. Krijg je niet, of niet op tijd betaald, dan zorgt de verzekeraar ervoor dat jij je geld wél krijgt. Een kredietverzekering is naast vooruitbetaling en een Letter of Credit het meest gebruikte middel om je te beschermen tegen betalingsrisico’s bij export.

Als Atradius zien wij sinds de opmars van het coronavirus en de daarmee veranderde risico-omgeving een grotere behoefte aan kredietverzekeringen in de markt. Zo kregen wij in maart dertig procent meer aanvragen voor kredietlimieten dan normaal. In april zakte dit terug naar een normaal niveau, terwijl wij gezien de lagere businessvolumes van onze klanten juist een lager niveau hadden verwacht. De interesse voor nieuwe polissen komt uit vrijwel alle sectoren, waaronder ook new economy bedrijven als IT-serviceproviders en softwarebedrijven, die door thuiswerken en digitaal onderwijs de vraag naar hun producten enorm hebben zien toenemen.

Verlengd tot zestig dagen

Waar klanten voorheen soms nog op zoek waren naar het afdekken van een deel van hun omzet, zien wij vanwege de grotere risico’s en toegenomen onzekerheid nu dat er meer behoefte is aan het afsluiten van een meer traditionele verzekering op de totale portefeuille. Klanten bieden nu ook partijen ter verzekering aan die eerder niet werden meeverzekerd, omdat goede betaalervaringen in het verleden door de nieuwe situatie niet meer vanzelfsprekend zijn.

Om klanten tegemoet te komen richting hun afnemers, hebben wij de polisvoorwaarden van onze verzekering aangepast. De versoepeling betreft de termijn waarbinnen klanten normaal gesproken melding moeten maken van het overschrijden van de achterstalligheidstermijn of hun incassozaak moeten overdragen. Deze termijn is met dertig dagen verlengd tot zestig dagen. Daarnaast mogen klanten met hun afnemers een latere betaling van hun facturen overeenkomen. Dit geeft alle partijen wat extra lucht.

Nieuwe limieten blijven afgeven

Toch ontkomen ook wij er vanwege de sterk veranderde risico’s aan de andere kant niet aan om strenger om te gaan met onze voorwaarden. Zo verlangen wij van onze klanten dat zij vaker hun omzet doorgeven. Waar deze zogeheten omzetdeclaraties voorheen één keer per jaar werden gedaan, vragen wij dit nu eens per kwartaal. Op deze manier kan Atradius als kredietverzekeraar beter zicht houden op de economische ontwikkelingen in de markt. Het gezamenlijk opschonen van niet of niet volledig gebruikte limieten, is een ander voorbeeld van hoe wij als bedrijf graag samen met onze klanten een gedegen risicobeheer voeren.

De onlangs aangekondigde herverzekering van leverancierskredieten door de Nederlandse Staat is hierbij een welkome ondersteuning. Waar bedrijven onder normale risicoacceptatieprincipes vanwege de veranderde omgeving niet verzekerbaar zouden zijn geweest, kunnen kredietverzekeraars dankzij deze regeling eerder afgegeven kredietlimieten zo veel mogelijk in stand houden en nieuwe limieten voor toekomstige leveringen blijven afgeven. Zo kunnen kredietverzekeraars hun rol blijven spelen bij het weer op gang krijgen van de economie.

Naast het afdekken van betalingsrisico’s kun je als ondernemer ook kijken naar de spreiding van je activiteiten, zowel geografisch als hoe en waar je jouw producten aanbiedt. Zo zien wij leveranciers in de foodsector, die naast restaurants ook supermarkten als afnemer hebben, waardoor zij in deze tijden betere overlevingskansen hebben. Ook het dichter bij huis halen van de productie door het verleggen van de supply chain kan de risico’s van een eventuele nieuwe lockdown op buitenlandse markten verkleinen. Dit is overigens een trend die ook al naar voren komt in de maandelijkse Corona Monitor van evofenedex en Atradius.

Exportkredietverzekeringen door Nederlandse staat

Atradius Dutch State Business (ADSB) is een apart bedrijfsonderdeel binnen de Atradius Group, dat exportkredietverzekeringen aanbiedt uit naam van en voor rekening van de Nederlandse Staat. Anders dan bij het commerciële bedrijf gaat het hier om risico’s die vanwege de duur en/of omvang van de transactie niet door private partijen kunnen worden verzekerd. De verzekering en garanties zijn bedoeld voor exporteurs van kapitaalgoederen, internationaal opererende aannemers en banken en worden vaak gebruikt voor transacties naar opkomende markten. Ook voor de producten van ADSB zijn vanwege de coronacrisis diverse versoepelingen doorgevoerd. Klik hier voor veer informatie.

Dit artikel is geschreven door hoofd Commercie Paul Buitink en hoofd Acceptatie Edwin Kuhlman van Atradius Nederland in Amsterdam.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder