21-02-2017  Sinds 1 januari 2017 kunnen ook opdrachtgevers in het vervoer medeaansprakelijk kunnen worden gesteld voor betaling van het juiste loon aan personeel, dat werkt bij een door hen ingeschakelde dienstverlener.

Risico

Concreet schuilt het risico in het feit dat een verlader nu kan worden aangesproken door (buitenlandse) chauffeurs voor onderbetaling, wanneer zij niet zijn betaald conform de geldende arbeidsvoorwaarden. Ook al heeft het bedrijf het transport ter goeder trouw uitbesteed aan een externe vervoerder. Afhankelijk van de duur van onderbetaling kan een naheffing ontstaan van ettelijke duizenden euro’s.

Voorkomen

Een opdrachtgever kan deze aanspraak alleen afweren als hij kan aantonen alles te hebben gedaan om zo’n onderbetaling te voorkomen. Eén van deze methodieken is dat hij gebruik heeft gemaakt van een transporteur die gecertificeerd is met het Paychecked in Transport. Deze bedrijven verplichten zichzelf én worden gecontroleerd op het uitbetalen van het juiste loon.

Brief

Om te weten of een transporteurs is gecertificeerd voor dit keurmerk heeft evofenedex een modelbrief ontwikkeld waarmee verladers hun vervoerders kunnen controleren. Indien een vervoerder nog niet op de hoogte was van het keurmerk, dan biedt de brief aanvullende informatie.

Download modelbrief

Bijeenkomst

Onlangs heeft evofenedex een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Wet Aanpak Schijnconstructies. Om aan de grote vraag te beantwoorden organiseert evofenedex half april nog een bijeenkomst.

Houd de website in de gaten voor dit evenement