19-04-2013  Bij ongeveer 121 'PGS15-bedrijven' waar gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen, is de brandveiligheid nog altijd niet op orde. Dit blijkt uit een onlangs verschenen rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De bedrijven, die verpakte gevaarlijke stoffen opslaan in opslagvoorzieningen met een capaciteit groter dan 10 ton, staan sinds 2011 onder extra toezicht van de ILT.

Gebleken is dat de brandbeveiligingsinstallaties of de bedrijfsbrandweer in 2012 nog altijd niet aan de eisen voldeden. Van dit aantal zijn er 58 Brzo (Besluit risico's zware ongevallen) -plichtig. De inspectie stelt dat er sinds de onder extra toezichtstelling bij deze bedrijven niet veel is verbeterd.

Toezicht blijft

Staatssecretaris Mansveld (PvdA) belooft in een begeleidende brief bij het ILT-rapport dat zij ook dit jaar de bedrijven in de gaten zal blijven houden en de directeuren van de concerns op het onderwerp aan te spreken. De handhaving en het aanpassen van vergunningen blijkt desondanks lastig, schrijft de ILT in het rapport. In de Tweede Kamer komt een debat over het onderwerp.

EVO advies en -opleiding opslag gevaarlijke stoffen

EVO adviseert bedrijven hoe zij hun gevaarlijke stoffen volgens PGS-15-richtlijnen moeten opslaan. Meer informatie over deze adviesdienst.

Ook verzorgt EVO de cursus opslag gevaarlijke stoffen (PGS-15-richtlijnen)  voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen en kennis en inzicht moeten hebben in de PGS-15-richtlijnen.