12-12-2011  Als de Eerste Kamer ermee instemt, kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2012 door middel van een verklaring ‘Uitsluitend zakelijk gebruik’ aangeven dat een bestelauto alleen maar zakelijk wordt gebruikt.

Deze verklaring is aantrekkelijk voor de werknemers die hun bestelauto alleen maar zakelijk gebruiken. Voor hen is de rittenregistratie volgend jaar overbodig. Werknemers die wel tot vijfhonderd kilometer per jaar privé willen rijden, moeten nog wel een rittenregistratie bijhouden.

EVO is blij met deze verklaring want de verladersorganisatie verzet zich al jaren tegen de rittenregistratie. Deze wordt gezien als een administratieve last omdat er maar weinig werknemers zijn die hun bestelauto privé gebruiken.

Downloaden

De verklaring ‘Uitsluitend zakelijk gebruik’ moet per bestelauto afzonderlijk worden gedaan. Hij is  te downloaden via de website van de belastingdienst. De verklaring online aanvragen is voorlopig nog niet mogelijk. De uitgeprinte verklaring moet met pen worden ingevuld en daarna via de post worden verzonden naar een antwoordnummer van de Belastingdienst.

Naheffing en boete

Misbruik van de verklaring wordt streng bestraft. De Belastingdienst controleert het nakomen van de regeling door fotocontroles van het kenteken. Als een bestelauto waarvoor een verklaring ‘Uitsluitend zakelijk gebruik’ is afgegeven wordt gefotografeerd, moet de werkgever verklaren wie op het moment dat de foto werd gemaakt met de bestelauto reed.

De opgegeven werknemer moet vervolgens aannemelijk maken dat de auto op dat moment zakelijk werd gebruikt. Als hij of zij hier niet in slaagt, wordt alsnog belasting geheven wegens privégebruik en krijgt de werknemer een flinke boete.

Gedoogperiode

De belastingdienst verwacht dat niet iedere werkgever in staat is om voor 1 januari 2012 de benodigde verklaringen in te zenden. Daarom is er sprake van een gedoogperiode. Alle verklaringen die begin 2012 worden ingediend, gaan automatisch met terugwerkende kracht op 1 januari dat jaar in. Hoe lang deze gedoogperiode duurt is nog niet bekend.