02-09-2015 Regio Rivierenland laat een onderzoek uitvoeren naar de verkeersproblematiek op de A15, één van de belangrijkste verkeersaders van Nederland.

Kansen voor de regio

Regio Rivierenland vindt het belangrijk dat de A15 nu en in de toekomst verkeersveilig is en wil daarnaast weten welke kansen er liggen voor de ontwikkeling van het gebied. De snelweg is van vitaal belang voor het realiseren van de regionale ambities ten aanzien van economie en logistiek, agribusiness, recreatie en toerisme.

Resultaten in oktober

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Panteia, onder leiding van een stuurgroep met daarin alle wethouders Mobiliteit van de 'A15-gemeenten'. De eerste resultaten van het onderzoek worden in oktober verwacht.

Spoor

Aan de hand van de uitkomsten willen de gemeenten langs de A15 meer aandacht en geld van het rijk te krijgen voor verbreding van de snelweg en overslagmogelijkheden op spoor en binnenvaart.

Schade

Handels- en productiebedrijven die gebruik maken van de A15 leiden forse schade door de toenemende files op de A15. EVO voert dan ook een actieve lobby voor verbetering van de bereikbaarheid op de A15 tussen Rotterdam en Bemmel. De organisatie juicht de actieve houding van de regio Rivierenland dan ook toe en is betrokken bij het onderzoek.