22-09-2011, 16.45 uur  Vele voertuigen die met bloemen aan de grens met Roemenië stonden, zijn onder verzegeling op weg naar hun losadres.

Hierdoor lijken de problemen te zijn opgelost. Echter, bij ‘nieuwe’ voertuigen met bloemen zullen steekproefsgewijs monsters worden genomen ter controle. EVO volgt de situatie nauwlettend.

EVO benadrukt nogmaals dat voor transporten met bestemming Roemenië alle begeleidende documenten op een correcte invulling moeten zijn gecontroleerd.

 

22-09-2011, 9.30 uur  Op dit moment staan nog diverse voertuigen met bloemen vast in Roemenië in afwachting van het laboratoriumonderzoek naar de vermeende aanwezigheid van de bacterie ‘Erwinia carotovora’.

De president van Roemenië heeft in navolging van controles op bloemen verscherpte controles aangekondigd voor zuivelproducten uit Nederland. Deze controles worden eveneens door de fiscale politie en douaneautoriteiten uitgevoerd.

EVO adviseert met klem de begeleidende documenten op correcte invulling te controleren, erop toe te zien dat de juiste documenten aanwezig zijn en dat de ontvanger/klant in Roemenië over de juiste vergunningen en dergelijke beschikt.

 

20-09-2011  De controleacties aan de Roemeense grenzen breiden zich uit en spitsen zicht toe op Nederlands gekentekende voertuigen die bederfelijke producten en met name bloemen vervoeren.

Diverse Nederlandse voertuigen met tulpen staan vast aan de Roemeense grens vanwege een bacterie die door de Roemeense autoriteiten is aangetroffen.

EVO heeft daarom om opheldering gevraagd bij de handelsattaché van de Roemeense ambassade in Den Haag, tevens is met de minister van Infrastructuur & Milieu contact opgenomen en de Nederlandse Europarlementariërs is verzocht tekst en uitleg te vragen aan hun Roemeense ambtsgenoten. Onduidelijk is hoe lang deze acties zullen aanhouden.

EVO adviseert leden die door deze acties zijn getroffen, contact op te nemen met EVO-Ledenservice, telefoon 079 3467 346.

 

19-09-2011  De Roemeense douane, fiscale politie en de fytosanitaire inspectiediensten voeren op dit moment zeer scherpe controles uit op Nederlands gekentekende voertuigen.

Het gaat vooral om vervoer van bloemen en bederfelijke levensmiddelen. De vrachtauto’s worden gecontroleerd op onder meer de aanwezigheid van de juiste lading- en voertuigdocumenten en de correcte invulling van vrachtbrieven.

De gevolgen van bijvoorbeeld een niet correct ingevulde vrachtbrief kunnen zeer drastisch zijn; het het voertuig kan ‘aan de ketting worden gelegd’.

Er bestaat een kans dat de Bulgaarse autoriteiten deze acties gaan overnemen.