28-10-2014  De Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK), verladersorganisatie EVO, Nautilus International, het Verbond van Verzekeraars, de vereniging Maritiem Gezinskontakt, de Noord Nederlandsche P&I club en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij aandringen op een snelle oplossing voor een effectieve en sluitende bescherming van zeevarenden, lading en schepen varend onder de Nederlandse vlag. 

Patstelling

Voor die gevallen waarin het ministerie van Defensie de bescherming niet kan garanderen, moeten strikte voorwaarden worden vastgesteld waaronder gewapende private beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen zijn toegestaan. Door de handen ineen te slaan, hopen partijen dat er een doorbraak komt in de politieke patstelling in dit dossier. 

Handelsroute

Partijen benadrukken de noodzaak van het effectief beschermen van zeevarenden, lading en schepen die door het gevaarlijke gebied varen. Het beschermen van lijf en goed en het open houden van een van de belangrijkste handelsroutes ter wereld zijn en blijven de doelen.  

‘Vessel protection detachment’

Zij spreken nogmaals uit dat hun voorkeur uitgaat naar de bescherming door militairen - een zogenoemd ‘vessel protection detachment’, VPD. Als dit in incidentele en uitzonderlijke gevallen niet kan, moet een alternatieve beveiliging in het leven worden geroepen. Dit is de ‘VPD, tenzij’-benadering. 

Alternatieven

Als de maximale bescherming door Defensie is bereikt en dit door de regering is bevestigd, kan er worden gekeken naar alternatieven. Partijen roepen het kabinet en het parlement dan ook op om spoedig duidelijkheid te geven over de uiterste inzet van VPD’s. De veiligheid op zee mag hier niet onder lijden.