14-06-2013  Staatssecretaris Mansfeld van Infrastructuur en Milieu heeft in haar schriftelijke antwoord op Kamervragen over CO2-calculaties in de transportsector gewezen op de grote verscheidenheid in systemen. Gebrek aan duidelijkheid belemmert doorbraken hierin en verlaging van CO2-emissies in de keten.

Normen

In Duitsland en Frankrijk heeft de overheid geprobeerd normen op te stellen voor de rekenmodellen. Deze zijn echter als beperkend ervaren en niet Europees afgestemd. De roep om harmonisatie wordt daarom steeds luider.

Succesvol initiatief

Expliciet heeft de staatssecretaris in haar brief (zie bijlage) Green Freight Europe genoemd als een succesvol (Europees) initiatief van verladers en vervoerders, met een groot draagvlak.

Kennisoverdracht

De uniforme CO2-meetmethode van het programma Green Freight Europe en de stimulans om brandstof en CO2 te besparen door onderlinge kennisoverdracht van best practises, krijgt steeds meer deelnemers.