Roken naast een ‘vlammetje’

Praktijkverhalen over gevaarlijke stoffen

Bedrijfsadviseurs Hans Stegeman en Pascal Smetsers bezoeken jaarlijks tientallen bedrijven om advies te geven over de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. In deze rubriek H- en P-zinnen, een term die bij gevaarlijke stoffen staat voor gevarenaanduidingen (hazard) en voorzorgsmaatregelen (precaution) en toevallig ook voor Hans en Pascal, vertellen de twee om beurten over wat zij zoal meemaken. Dit keer Pascal Smetsers.

“Wil je wat drinken?” vroeg de eigenaar van het bedrijf terwijl we de werk- en opslagplaats inliepen. Een koffie gaat er altijd wel in, dus dat was een 'ja'. De reden voor mijn bezoek was dat de omgevingsdienst, die verantwoordelijk is voor de milieuhandhaving, onlangs een aantal gebreken had geconstateerd bij het bedrijf. Of ik kon helpen om dat te verbeteren, had de eigenaar gevraagd.

“Zo, even een sigaretje. Wil je ook?” vroeg de eigenaar terwijl hij mij richting een statafel in de hoek van het magazijn dirigeerde. Voorzichtig keek ik om mij heen, terwijl de man zijn sigaret aanstak met een aansteker. Links en rechts zag ik verpakkingen met gevaarsetiketten met vlammetjes erop in de stelling staan, oftewel brandbaar. “Ja, we roken hier. We hebben wel een kantine, maar ja, die rook op je brood is niet zo fris”, antwoordde hij op mijn vraag waarom er werd gerookt in de opslag. Had hij die vlammetjes dan niet gezien op de verpakking?

“Ah, dat kan geen kwaad”, begon hij te bagatelliseren. “Al die verpakkingen zitten dicht hoor.” Toen ik vervolgens vroeg of hij alle gevaarlijke stoffen op papier heeft staan, volgde er een zucht. “Joh, ik heb hier twee of drie stuks gevaarlijke stoffen staan.” Hij legde een papiertje op tafel waaruit dat zou moeten blijken, maar toen we een rondje liepen door de werkplaats stuitte ik al snel op tientallen gevaarlijke stoffen.

“Tja, er gaat al snel een etiketje op hè”, begon het bagatelliseren weer. Ik legde hem uit dat het niet zoveel uitmaakt wat wij vinden van de regels en dat hij er gewoon aan moet voldoen. Langzaam probeerde ik op hem in te praten en aan het denken te zetten. Want wat als het niet goed gaat? Met een stevig adviesrapport liet ik de eigenaar achter. Nu maar hopen dat hij er werk van gaat maken.

Tips van Pascal Smetsers

  • zorg dat je veilig werkt. Dat is voor de eigen organisatie belangrijk, maar klanten en leveranciers worden ook steeds veeleisender
  • ga met elkaar de dialoog aan over veilig werken. Betrek de medewerkers erbij om draagvlak te krijgen
  • inventariseer alle gevaarlijke stoffen in het bedrijf en registreer ze. De inspectiedienst eist dat, maar nog belangrijker is: het is leidend om te bepalen waaraan je allemaal moet voldoen: wat moet, mag en kan.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In het omgaan met gevaarlijke stoffen staan veiligheid en deskundigheid voorop. Vanuit wet- en regelgeving gelden er verschillende verplichtingen voor mensen die werken met gevaarlijke stoffen. Om aan die gestelde verplichtingen te voldoen bieden wij diverse cursussen en opleidingen op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder