12-10-2011 De rokende medewerkers van Avebe haalden in juli van dit jaar de Nederlandse media. Zij rookten in de controlekamer van een fabriek waar sprake is van brand- en explosiegevaar. Avebe ontslaat de vier werknemers op staande voet maar de Groningse kort geding rechter heeft dat ongedaan gemaakt, hoewel zijn overwegingen erop lijken te duiden dat Avebe in haar recht staat.

Gevaar

De rechter geeft namelijk aan dat zowel werknemers als Avebe het er over eens zijn dat roken in strijd is met het interne rook- en veiligheidsbeleid. Bovendien weet iedereen dat dit beleid er is vanwege het explosiegevaar. Ook zijn de medewerkers meerdere keren op het rookverbod gewezen, maar zijn ze volgens de rechter toch ‘onverdroten en doelbewust’ met roken doorgegaan. Deze omstandigheden kunnen volgens de rechter voldoende reden zijn voor ontslag op staande voet.

Waarschuwing

Máár volgens de rechter heeft Avebe met haar waarschuwingen de indruk gewekt dat het niet zo’n vaart zou lopen. Avebe sprak namelijk alleen over ‘gepaste maatregelen’ bij overtreding van het rookverbod zonder daarbij expliciet te dreigen met ontslag op staande voet. Omdat het daardoor voor de werknemers niet ‘zonneklaar’ was wat hen boven het hoofd hing, gaat ontslag op staande voet te ver.

Sanctie

Zorg altijd voor een rook- en veiligheidsbeleid en communiceer dit aan de medewerkers. Neem daarin op dat ontslag op staande voet een mogelijke sanctie is bij overtreding van het rookverbod. Als medewerkers zich (een eerste keer) niet aan het rookverbod houden, zorgt u er voor dat u in de waarschuwing uitdrukkelijk opneemt dat bij een volgende overtreding ontslag op staande voet kan volgen.