Rol transportplanner steeds complexer

94 procent van de transportplanners vindt dat de klanten veeleisender worden

30-01-2019  Digitalisering heeft ook in het logistieke werkveld zijn intrede gedaan. Dit heeft gevolgen voor medewerkers, zoals transportplanners. Hoe kijken zij zelf naar deze ontwikkelingen?

Het UWV ziet het vak transportplanner als zogeheten kansenberoep, er is veel vraag naar deze vakmensen. Tegelijkertijd is het een beroep dat sterk aan het veranderen is, niet in de laatste plaats door de opkomst van digitalisering. We hebben onderzoek uitgevoerd onder transportplanners. Hoe zien zij hun eigen vak? Wat vinden zij van de veranderingen? Hoe denken zij dat hun beroep eruit ziet in de (nabije) toekomst? Honderd transportplanners namen de tijd om de vragenlijst te beantwoorden.

Regisseur

Een van de opvallende uitkomsten is dat verreweg de meeste transportplanners merken dat hun werkzaamheden complexer worden; zij hebben steeds vaker de rol van centrale regisseur van het goederentransport. Bij deze toename van complexiteit speelt digitalisering een rol, maar ook de veranderende en hogere eisen die klanten stellen aan het werk van de planner. Wat ook opvalt, is dat planners honkvaste medewerkers zijn en dat bijna de helft denkt het werk nog jaren te doen.

Kennisniveau

De transportplanners zijn verder tevreden met hun eigen kennisniveau, hoewel een op de vijf durft aan te geven moeite te hebben met alle digitale ontwikkelingen. Opmerkelijk is dat een op de drie bedrijven nog geen planningstool gebruikt, maar dat het merendeel van de deelnemers wel gebruikmaakt van digitale systemen, zoals een voertuigvolgsysteem en een order entry-systeem.

Opvallende uitkomsten

  • 81 procent ziet de rol van transportplanner verschuiven naar een functie met meer administratieve taken
  • 56 procent ziet de functie verschuiven naar een hbo-functie
  • 94 procent vindt dat de klanten veeleisender worden
  • 52 procent ondervindt meer stress door hun baan dan ze willen hebben
  • 26 procent verwacht dat zij beter zouden presteren met een opleiding

Opleiding Transportplanning

Maar hoe kan je nu als transportplanner het beste je wegtransport plannen, terwijl je rekening houdt met bijvoorbeeld milieueisen en wetgeving? Op welke manier kan je het beste functioneren als aanspreekpunt voor klanten, chauffeurs en management? Welke mogelijkheden tot verbetering zijn er in de transportplanning van de organisatie? De opleiding Transportplanning geeft op deze en vele andere vragen een antwoord.