Rondetafelgesprekken vrijhandelsakkoorden 23 april

Ministerie wil weten wat bedrijven in de praktijk ervaren

09-04-2018 Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat onderzoeken welke knelpunten bedrijven ervaren wanneer ze gebruik maken van handelsakkoorden. Daarom organiseert het ministerie samen met onderzoeksbureau Ecorys op maandagochtend 23 april rondetafelgesprekken met bedrijven om input op te halen.

Dat is een unieke kans om mee te praten over het overheidsbeleid op dit belangrijke thema. Schrijf je nu in door een e-mail te sturen naar corine.besseling@ecorys.com.

Aanleiding

Nederlandse bedrijven maker minder dan bedrijven in andere lidstaten van de Europese Unie (EU) gebruik van handelsakkoorden. Dit terwijl handelsakkoorden handelsbelemmeringen wegnemen, zoals tijdrovende grensprocedures en importheffingen. Daarmee leveren handelsakkoorden banen en economische groei op. We zijn daarom pleitbezorger van meer en op handel gerichte handelsakkoorden en lichten onze leden actief in over de kansen die handelsakkoorden bieden.

Uit onderzoek in Nederland en andere EU-lidstaten blijkt dat bedrijven nog niet altijd bekend zijn met de (inhoud van) handelsakkoorden of er gebruik van maakt. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil daarom graag inzicht krijgen in de mogelijke knelpunten die bedrijven ervaren wanneer ze gebruik maken van handelsakkoorden. Vorige maand werd daartoe al een enquête gelanceerd. Geef je mening door de enquête in te vullen en deel te nemen aan de rondetafelgesprekken.

Schrijf je in

Op maandagochtend 23 april vinden de volgende rondetafelgesprekken plaats:

  • Sessie 1a (10.15-11.15) - Vrijhandelsakkoorden en de dienstensector
  • Sessie 1b (10.15-11.15) - Vrijhandelsakkoorden en oorsprongsregels
  • Sessie 2a (11.30-12.30) - Vrijhandelsakkoorden en het MKB
  • Sessie 2b (11.30-12.30) - In focus: het EU-Zuid Korea handelsakkoord

Locatie 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijnstraat 8, Den Haag. Je kunt je opgeven voor een of meerdere deelsessies. Na afloop is er een lunch waarbij meerdere specialisten van het ministerie aanwezig zijn. Je kunt dan vragen stellen en in gesprek gaan over belemmeringen die je ervaart en kansen die je ziet. Inschrijven of meer info? Stuur een e-mail naar corine.besseling@ecorys.com.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder