15-03-2016  Door de aantrekkende economie nemen ook files en vertragingen toe. Rotterdam helpt met een innovatief programma vervoerders en verladers efficiënter te werken. Het Beter Benutten-programma wordt uitgevoerd door De Verkeersonderneming, een samenwerkingsverband van Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, Havenbedrijf Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het programma bestaat uit vier onderdelen waar bedrijven gebruik van kunnen maken:

 • Marktplaats voor logistiek
  Op deze marktplaats worden tien logistieke diensten aangeboden die verladers en logistiek dienstverleners helpen om hun logistiek efficiënter en slimmer in te richten. De diensten zijn vooral gericht op modal shift of IT-ondersteuning bij de uitvoering van de logistieke processen.
 • Spits mijden
  De Verkeersonderneming ondersteunt ook vervoerders en verladers om hun eigen projecten mogelijk te maken. Als de projecten leiden tot spitsmijdingen in de regio Rotterdam, kan er een co-financiering in de vorm van een beloning tegenover staan. Deze co-financiering varieert van 2000 tot 4000 euro per structurele spitsmijding.
 • Spitsmonitor
  De Spitsmonitor geeft inzicht in het aantal ritten dat in de spits wordt gereden op de ring van Rotterdam (A13, A15, A16 en A20). Deze informatie is meestal beschikbaar in de logdata van boordcomputers, maar het verzamelen en filteren van deze data is veel werk. De Verkeersonderneming neemt dit verladers en vervoerders gratis uit handen. Op basis van aangeleverde kentekens registreert de Spitsmonitor de passages van voertuigen in en om Rotterdam. Wanneer snel en goed inzichtelijk is hoe vaak, waar en wanneer in de spits wordt gereden, kan de logistiek dienstverlener de ritten vervolgens anders indelen. Op basis daarvan kan veel slimmer en zuiniger worden gereden en worden vertragingen beperkt.
 • Kennis inkopen
  Bedrijven vinden het soms lastig om de praktische haalbaarheid en business case van een logistieke optimalisatie in te schatten. Daarom geeft De Verkeersonderneming bedrijven een maximale co-financiering van 2000 euro voor de inhuur van kennis. Dit kan bijvoorbeeld besteed worden aan de inhuur van een young professional of ervaren senior adviseur.

Meer informatie

Bedrijven die interesse hebben in de bovenstaande mogelijkheden kunnen contact opnemen met de logistiek makelaar van De Verkeersonderneming of via (010) 402 6326. Ook is er een digitale quick scan ontwikkeld voor potentiële deelnemers om de interesse van het programma af te wegen. Het invullen van de quick scan duurt slechts 5 minuten.

Website De Verkeersonderneming