11-03-2014  Rotterdam en Den Haag nemen maatregelen die ervoor zorgen dat bedrijven hun goederen mogen af – en aanleveren tijdens Nuclear Security Summit (NSS). Dat hebben beide steden bekendgemaakt.

Venstertijden

Rotterdam gaat de venstertijden, de tijden dat bedrijven hun goederen mogen af- en aanleveren, tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) tijdelijk opheffen. Den Haag staat tijdens de top bedrijven toe hun winkels en distributiecentra ‘s nachts te bevoorraden.

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) vinden het verstandig dat de twee steden bedrijven om de top heen laten werken. Eerder deze week riepen beide organisaties gemeenten in de Randstad op om tijdens de top de venstertijden tijdelijk op te heffen. Ze reageerden naar eigen zeggen op ‘frustratie bij veel bedrijven over het gebrek aan flexibiliteit van gemeenten’.

Bereikbaarheid

Tijdens de NSS (24 en 25 maart) worden in de hele Randstad veiligheids- en verkeersmaatregelen getroffen die van grote invloed zijn op de bereikbaarheid van het bedrijfsleven. EVO en TLN onderstrepen het belang van de top voor Nederland en specifiek Den Haag. De organisaties stellen dat veel bedrijven zelf maatregelen nemen om de productie op peil te houden, zoals de inzet van nachtdiensten.

Onduidelijk

Tegelijkertijd, zo stellen EVO en TLN, hebben bedrijven gemeenten nodig om de bereikbaarheid te garanderen. ‘Hoewel Rotterdam en Den Haag nu een uitzondering maken en bedrijven de ruimte geven om de wegafsluitingen te omzeilen, zijn de gevolgen van de NSS voor de bevoorrading in steden als Amsterdam en Leiden nog onduidelijk. EVO en TLN vragen ook die steden om bedrijven tijdens de NSS de ruimte te geven.’